Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5

ZKM w Elblągu informuje, że od 01.04.2021r. wprowadza następujące korekty w rozkładzie jazdy tramwajów na liniach 2, 3, 5:

Linia nr 2 w rozkładzie na dzień roboczy kurs z pętli Druska zostaje przesunięty z   godz. 22:05 na 22:00;

Linia nr 3 w rozkładzie na dzień roboczy:

  • Kursy z pętli Ogólna 5:33, 21:16, 22:31 zostają przesunięte na odpowiednio 5:31, 21:20, 22:33;
  • Kurs z pętli Saperów 21:58 zostaje przesunięty na 22:03.  

Linia nr 5 kurs z pętli Saperów zostaje przesunięty z godz. 5:53 na 5:51. Kurs wjazdowy z przystanku Grobla Św. Jerzego w kierunku pętli Saperów zostaje przesunięty z godz. 5:55 na 6:00.

Korekty w rozkładzie jazdy wprowadza się na wniosek pasażerów.