100

Dworzec - pętla 277

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
30
00a
30
40
Soboty
0 3 23
30
00a
30
40
Niedziele
0 3 23
30
00a
30
40

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi