23

Stagniewo - POD 248

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 22
20
03
48
32
37
34
37
25
22
28
14
18
16
47
Soboty
6 7 9 11 12 13 16 19 21
20
16
08
00
52
48
36
24
16
Niedziele
6 7 9 11 12 13 16 19 21
20
16
08
00
52
48
36
24
16
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi