8

Płk. Dąbka - Zawada 73

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
17
52
29
04
26
52
16
40
16
04
36
16
45
28
52
16
40
04
28
52L
16
40
04
28
52
16
44
14
40
17
50
58
06
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
29
04
44
24
04
49
27
04
44
24
04
44
24
04
44
24
04
44
27
07
44
24
04
53
09

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi