100

Fromborska - Truso 192

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3
07
57
Soboty
0 3
07
57
Niedziele
0 3
07
57
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi