10

Teatralna 11

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 12 13 14 15
16
07
02
55
47
47
47
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi