10

Łęczycka 212

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
05
56
51
36
36
36
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi