11

ZUO-wys 573

Kierunek: Nowakowo - pętla
Dni robocze
5
40W

W - kurs przez ZUO

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi