19

Mazurska - Modrzewie 309

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
03
36
06
31
53
11
31
59
21
43
01
35
50
02
06
36
06
34
53
11
46
57
11
51
21
56
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi