18

Konopnickiej - Piłsudskiego 131

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14
34
14
34
14
34
14
34
34
44
44
44
24
44
24
44
27
44
24
44
23
22
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi