Armii Krajowej - czołg 94

Kierunek:
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi