Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa           |             Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu w elbląskiej komunikacji miejskiej - 16 - 22 września 2            |             Od 1.09.2021 - koniec objazdu na liniach nr 15, 16, 22 i 23            |             Od 1.09.2021 - wznowienie funkcjonowania linii nr 5 i korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12            |             AKTUALIZACJA: 2.09 (CZWARTEK) i 4.09 (SOBOTA) – objazdy na liniach 13, 17, 18, 21, 24            |             Ogłoszenie o pracy


ELBLĄSKA KARTA MIEJSKA

podstawowe informacje

 • Bilet 1 – godzinny u kierowcy – czy jeżeli zakupię bilet np. o godz. 10:00 to mogę wsiąść do autobusu/tramwaju o godz. 10:59 i czy bilet podczas tej podróży będzie jeszcze ważny?
 • Bilet ten jest ważny w okresie jednej godziny od jego zakupienia. W podanym przykładzie bilet będzie ważny jedynie przez 1 minutę, czyli do godziny 11:00. Dlatego korzystając z tego rodzaju biletów należy upewnić się o której został zakupiony i czy wystarczy nam czasu jego ważności.

 • Bilety jednorazowe, rodzinne, weekendowe zakupione u kierowcy – podstawowe informacje:
 • Bilety te dostępne są jedynie u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Atrakcyjna cena – 1,60 zł za jeden bilet, dotyczy wszystkich osób uprawnionych do korzystania z tego rodzaju biletu. Podstawowe informacje:

  1. Z rodzinnych biletów weekendowych można korzystać:

  - w soboty, niedziele lub dni, w których komunikacja miejska funkcjonuje wg sobotnich lub niedzielnych rozkładów jazdy;

  - gdy jeden lub dwoje opiekunów (bez względu na stopień pokrewieństwa) podróżuje z minimum jednym dzieckiem w wieku do 16 lat, w tym również z dzieckiem poniżej 4 roku życia.

  2. 1,60 zł to cena za jeden przejazd, za każdą osobę nieposiadającą uprawnień do przejazdów bezpłatnych. Opiekun lub opiekunowie podróżujący z dzieckiem do lat 4 nie mają obowiązku zakupu biletu dla tego dziecka – zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci w wieku do lat 4 korzystają z bezpłatnych przejazdów. Możliwa jest więc sytuacja w której tylko opiekun zakupi bilet rodzinny, weekendowy.

  3. Bilet ten jest ważny pod warunkiem wspólnej podróży wszystkich osób dla których został wykupiony.

  4. Rodzinny bilet weekendowy nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II (podmiejskiej).

  Warto pamiętać, że podczas zakupu biletu w pojeździe powinniśmy mieć odliczoną kwotę – dzięki temu sprzedaż biletu przez prowadzącego pojazd komunikacji miejskiej będzie przebiegała sprawnie i szybko, nie powodując opóźnień w realizacji rozkładu jazdy. Kierowca lub motorniczy może również po prostu nie mieć wystarczającej gotówki, aby wydać nam resztę.

 • Gdzie mogę uzyskać imienną EKM?
 • Imienne EKM można uzyskać tylko w Centrum Obsługi Klienta (COK) przy ul. Czerwonego Krzyża 2

 • Co jest niezbędne do uzyskania imiennej EKM?
 • 1. Wypełniony wniosek o wydanie EKM (wnioski są dostępne na stronie – link oraz w COK); 2. Dokument tożsamości ze zdjęciem; 3. Kaucja w wysokości 10 zł (nie obowiązuje osób z uprawnieni do bezpłatnych przejazdów).

 • Gdzie otrzymam EKM na okaziciela?
 • Ten rodzaj EKM dostępny jest w wyznaczonych Punktach Obsługi Klienta (numery od 1 do 15 włącznie) – pełna lista punktów tutaj

 • Co jest niezbędne do uzyskania EKM na okaziciela?
 • Wystarczy wnieść kaucję w wysokości 10 zł.

 • Kto może otrzymać EKM?
 • Wszyscy zainteresowani - nie ma ograniczeń. Warunkiem posiadania EKM imiennej jest złożenie wniosku i uiszczenie kaucji. W przypadku EKM na okaziciela - tylko wniesienie kaucji.

 • Ile Elbląskich Kart Miejskich mogę posiadać?
 • W przypadku imiennych EKM, można posiadać tylko jedną, ważną kartę. W przypadku EKM na okaziciela nie ma ograniczeń w ilości posiadanych kart.

 • Czy wraz ze zmianami w cenniku biletów muszę wymienić swoją EKM?
 • Nie. Obojętnie czy korzystamy z elektronicznej portmonetki czy biletów okresowych - karty nie trzeba wymieniać.

 • Gdzie mogę kupić bilety okresowe komunikacji miejskiej?
 • Bilety te można zakupić w ponad 20 Punktach Obsługi Klienta na terenie miasta – pełna lista punktów tutaj

 • Ile ważnych biletów okresowych mogę posiadać na swojej EKM?
 • Na każdej karcie można zapisać maksymalnie dwa, ważne bilety okresowe (przykładowo: bilet 10 - dniowy i 30-dniowy; dwa bilety 30 dniowe itd.)

 • Gdzie mogę doładować elektroniczna portmonetkę?
 • W ponad 20 Punktach Obsługi Klienta na terenie miasta , a także we wszystkich parkomatach elbląskiej Strefy Płatnego Parkowania. Parkomaty czynne są 7 dni w tygodniu, przez cała dobę.

 • Na okaziciela czy imienna - którą wybrać?
 • Każdy z tych rodzajów kart ma swoje zalety:   1. EKM imienna - ponieważ jest przypisana do określonej osoby (zawiera zdjęcie, imię i nazwisko) możliwe jest zapisanie na niej uprawnień do ulg. Dzięki temu, użytkownik imiennej EKM nie musi nosić przy sobie dokumentów poświadczających prawo do ulgi lub bezpłatnych przejazdów. W przypadku utraty EKM lub jej zniszczenia, możliwe jest odzyskanie utraconych środków i zapisanych biletów - na nowej EKM zostaną one odtworzone. Aby uzyskać imienną EKM należy wypełnić i złożyć wniosek oraz wnieść kaucję w wysokości 10 zł. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów nie wnoszą kaucji. 2. EKM na okaziciela - pozwala na swobodne dysponowanie zarówno kartą jak i zapisanymi na niej punktami oraz biletami okresowymi na okaziciela oraz przekazywanie tej karty innym osobom. Należy jednak pamiętać, że na kartach na okaziciela nie można zapisać uprawnień do przejazdów ulgowych - dlatego każdy użytkownik biletów ulgowych, także jednorazowych, powinien posiadać przy sobie stosowny dokument potwierdzający nabyte uprawnienia. Aby uzyskać ten rodzaj karty miejskiej, nie jest potrzebny wniosek - wystarczy wnieść kaucję w wysokości 10 zł.

 • Czy można przekazać innej osobie imienną EKM?
 • Nie, ponieważ imienne EKM są przypisane do konkretnej osoby (zdjęcie, imię i nazwisko wydrukowane na karcie).

 • Nie posiadam EKM - jak mogę opłacić przejazd?
 • Bilety są nadal dostępne u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Mają one postać wydruku (paragonu) z bileterki i nie trzeba ich kasować. Ponadto, w dalszym ciągu, dzięki systemowi moBILET istnieje możliwość wnoszenia opłaty za przejazdy jednorazowe za pomocą telefonu komórkowego. W punktach sprzedaży nadal dostępne są również tradycyjne, papierowe bilety jednorazowe.

 • Czy jeśli posiadam EKM z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów lub na mojej karcie jest zapisany ważny bilet okresowy to mogę korzystać z elektronicznej portmonetki?
 • Tak. Każda EKM może być jednocześnie nośnikiem biletu okresowego oraz elektroniczną portmonetką. Przy wsiadaniu do pojazdu i przyłożeniu karty do kasownika, w pierwszej kolejności zostanie zarejestrowany ważny bilet okresowy – jeśli bilet jest nieważny, kasownik pobierze opłatę zgodnie z obowiązującą taryfą.

 • Zgubiłem, zniszczyłem swoją EKM - jak mogę odzyskać swoje punkty i bilet okresowy?
 • Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz ponownie złożyć wniosek o wydanie duplikatu imiennej EKM. Na nowej karcie zostaną ponownie zapisane informacje o punktach i biletach okresowych.

 • Nie mam wystarczających środków na swojej EKM - chcę pojechać po nowy bilet lub doładować kartę…
 • Każda Elbląska Karta Miejska pozwala na skorzystanie z przejazdu kredytowanego. Jeżeli w elektronicznej portmonetce EKM znajduje się min. 0,01 punktu czyli równowartość 1 grosza, użytkownik karty miejskiej może skorzystać z kredytowanego przejazdu. Informacja o wykorzystaniu takiego przejazdu zostanie oczywiście zapisana w systemie i przy następnym doładowaniu karty, liczba punktów zapisywanych na EKM zostanie pomniejszona o wspomniany kredyt.

 • Jak długo mogę nie używać swojej EKM?
 • EKM zostanie zablokowana dopiero po upłynięciu 3 lat od ostatniej operacji z jej użyciem, a więc doładowaniem (dowolną kwotą), „kasowaniem” w pojazdach lub wnoszeniem opłaty w parkomacie.

 • Czy po otrzymaniu EKM muszę od razu zakupić bilet okresowy komunikacji miejskiej w Elblągu?
 • W momencie odbioru imiennej EKM nie ma obowiązku dokonywania zakupu biletu okresowego lub doładowania elektronicznej portmonetki. W przypadku EKM na okaziciela konieczne jest doładowanie elektronicznej portmonetki za min. 1 zł.

 • Czy muszę wymienić swoją EKM jeśli zmieniam szkołę, rozpoczynam studia lub w jakikolwiek inny sposób termin przysługiwania prawa do ulgi lub bezpłatnych przejazdów zostaje wydłużony?
 • EKM nie trzeba wymieniać - w przypadkach gdy nabywamy prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, bądź termin przysługiwania ulgi zostaje przedłużony, należy zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi oraz posiadaną EKM. Stosowane uprawnienia zostaną zapisane na EKM.

  UWAGA NOWI STUDENCI – ze względu na zmianę tytułu uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów (z ulgi „uczniowskiej” - na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Elblągu, na „studencką” - na podstawie stosownej ustawy) – konieczna jest zmiana rodzaju ulgi zapisanej na imiennej EKM. Po otrzymaniu legitymacji studenckiej zapraszamy do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 – w tego rodzaju przypadkach, tylko w COK możliwe jest dokonanie zmian w informacjach zapisanych na imiennych EKM.

 • Co zrobić w sytuacji odwrotnej? Przykładowo: posiadam prawo do ulgi do końca przyszłego miesiąca - co dalej?
 • Jeśli termin uprawnienia do ulgi lub bezpłatnych przejazdów minie i nie zostaną przedstawione dokumenty przedłużające termin obowiązywania ulgi, na EKM będzie można zapisać tylko bilet okresowy normalny. Jeśli nie będzie przysługiwało nam już prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, naszej EKM również nie trzeba wymieniać i należy korzystać z niej zgodnie przepisami obowiązującymi w miejskiej komunikacji zbiorowej w Elblągu.

 • Co mają zrobić osoby przyjezdne i turyści chcący skorzystać z biletów okresowych?
 • Również te osoby zachęcamy do wyrobienia imiennych EKM - można to zrobić na poczekaniu w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Osoby przyjezdne mogą również bez przeszkód korzystać z EKM - ten rodzaj EKM dostępny jest w wyznaczonych Punktach Obsługi Klienta (numery od 1 do 15 włącznie) – pełna lista punktów tutaj.

 • Brak odpowiedzi na Twoje pytanie?
 • Napisz do nas - marketingzkm@zkm.elblag.com.pl

   

  SPP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

   

 • Czy bilet wykupiony na danym parkingu obowiązuje również na innych parkingach Strefy?
 • Tak bilet wykupiony np. w sektorze II obowiązuje również w pozostałych sektorach SPP.

 • Korzystam z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – gdzie mogę darmowo parkować?
 • Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku wolnych, wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w SPP zobowiązani są uiszczać opłaty za parkowanie na ogólnych zasadach.

 • Parkomat nie działa – co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • W przypadku gdy parkomat nie działa, opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu. Prosimy również o poinformowanie naszych pracowników o tym fakcie – dane do kontaktu znajdują się na każdym prakomacie w elbląskiej SPP. Każde urządzenie posiada swój indywidualny numer, umieszczony na płycie czołowej w górnym prawym rogu.

 • Gdzie mogę uregulować opłatę dodatkową?
 • Opłaty można wnosić w Biurze Strefy przy ul. Czerwonego Krzyża 2 lub w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90 (kasa – I piętro).

 • Jakiej wysokości jest opłata dodatkowa?
 • W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu na MP w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata jest pomniejszona o 40% (co stanowi 30 zł). Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Zarządzającego SPP kwotą wskazaną w zdaniu poprzedzającym w ww. terminie.

 • Po zaparkowaniu auta konieczne było zdobycie drobnych – po powrocie do auta, za szybą znajdowało się zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej.
 • Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku okazania w biurze SPP biletu parkingowego zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia (na druku zawiadomienia znajduje się data i godzina kontroli).  Parkowanie bez szukania drobnych – sprawdź jak łatwo i szybko można wnosić opłatę za parkowanie za pomocą Elbląskiej Karty Miejskiej – (tutaj)

  Zobacz filmik instruktażowy.

   

   

  Bez konieczności posiadania drobnych możesz parkować również z systemem moBILET – www.mobilet.pl.

 • Upłynął termin mojego biletu parkingowego i nie wniosłam/em kolejnej opłaty – otrzymałam/em zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej.
 • Jeżeli po wniesieniu opłaty za postój przekroczony został czas parkowania, w tym samym dniu w Biurze SPP można uzupełnić opłatę za parkowanie – wartość tej opłaty jest liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy.

  W przypadku wpłaty w najbliższym dniu roboczym po otrzymaniu zawiadomienia, wartość opłaty liczona jest od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny obowiązywania SPP w danym sektorze.  Opłatę za parkowanie można wnosić zdalnie, czyli bez konieczności powrotu do parkomatu i zaparkowanego samochodu, za pomoca telefonu komórkowego poprzez system moBILET – sprawdź to wygodne i nowoczesne rozwiązanie na www.mobilet.pl.

 • W jakich przypadkach można anulować opłatę dodatkową?
 • Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

  1) okazania w biurze SPP biletu parkingowego zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia;

   

  2) po przekroczeniu czasu opłaconego parkowania, opłacenia w dniu wystawienia zawiadomienia lub w przeciągu 7 dni: kwoty stanowiącej wartość opłaty za przedłużone parkowanie, zgodnie z cennikiem SPP, liczonej w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. W przypadku wpłaty dokonanej w dniach następnych czas liczony jest od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny pobierania opłat w danym sektorze w dniu wystawienia zawiadomienia. W przypadku braku dokonania dopłaty w ciągu 7 dni zawiadomienie będzie traktowane jako nieopłacone. W przypadku przekroczonego czasu parkowania niezbędne jest okazanie w BSPP biletu parkingowego, którego czas ważności został przekroczony.

   

  3) okazania ważnego identyfikatora „M” lub abonamentu (z wyłączeniem abonamentu typu „O” na okaziciela), uzyskanych przed wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej;

   

  4) okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych;

   

  5) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 4 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.

 • Czy w biurze SPP mogę zapłacić kartą płatniczą?
 • Tak – w przypadku wszystkich opłat związanych ze Strefą Płatnego Parkowania, abonamenty SPP, a także za biletów komunikacji miejskiej i doładowania elektronicznej portmonetki na Elbląskich Kartach Miejskich, można wnosić opłaty za pomocą bankowych kart płatniczych.

  Nie uzyskałeś odpowiedzi na swoje pytanie – zadzwoĹ„ do Biura SPP tel: 55 239 35 54 lub 55 239 37 92 lub napisz: zkm@softel.elblag.pl lub cok@zkm.elblag.com.pl