wersja tekstowa
           |             Zmiany w komunikacji na Zatorzu            |             17.03.2018 (sobota) - Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 będzie nieczynne.            |             1 marzec 2018 (czwartek) od 12:00 do 13:00 - czasowe zamknięcie ul. gen. S. Grota-Roweckiego            |             Od 14.01.2018 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2 i 3            |             Od 19 grudnia 2017 – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu


Kontakt

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Browarna 90
82-300 Elbląg

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

 

Dyrektor Spółki

Kazimierz Zbigniew Orzech

Sekretariat:

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy od godziny 12:00 do 14:00.

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Leszek Piasecki

tel. 55 239 37 92;

e-mail:  cok@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: organizację sieci i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej; obsługę pasażerów komunikacji miejskiej; obsługę osób korzystających z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania; kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP; nadzór nad kontrolą biletów prowadzoną przez podmiot zewnętrzny.

Kierownik Działu  przyjmuje w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w pokoju nr 1 w poniedziałki od godziny 8:00 do 15:30, we wtorki, środy i czwartki od godziny 8:00 do 14:00 i w piątki od godziny 8:00 do 12:00.

 

Główna Księgowa

Prokurent

Marlena Kozłowicz - Hryniewicz

tel. 55 230 79 00 wew 22

e-mail :  glownyksiegowy@zkm.elblag.com.pl

Realizuje zadania polegające na zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej w Spółce poprzez stosowanie obowiązujących zasad rachunkowości i kontroli operacji finansowych.

 

Kierownik Działu Zarządzania Komunikacją

Artur Bartnik

tel. 55 230 79 00 wew. 30

e-mail: organizacja@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: planowanie, organizację, kontrolę i rozliczanie przewozów w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych; funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych, a w szczególności za    zintegrowany system EKM; utrzymanie infrastruktury przystankowej i parkingowej oraz zaplecza biurowo - administracyjnego Spółki.

Dział realizuje zadania przez Sekcję Planowania i Organizacji Przewozów oraz Sekcję Infrastruktury.

 

Kierownik Sekcji  Planowania i Organizacji Przewozów

Bożena Giorewa

tel. 55 230 79 00 wew. 31

Sekcja realizuje zadania polegające na zapewnieniu sprawnej organizacji przewozów, nadzorze, kontroli i rozliczaniu wykonania usług przewozowych w zbiorowym transporcie miejskim.

 

Kierownik Sekcji Infrastruktury

Marek Wiadrowski

tel. 55 230 79 00 wew. 21
e-mail : infrastruktura@zkm.elblag.com.pl

Sekcja ZI realizuje zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury przystankowej i parkingowej. Sekcja odpowiada za funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych w Spółce, a w szczególności za zintegrowany system EKM.

 

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego

Prokurent

Małgorzata Osadowska

tel. 55 230 79 00 wew. 25

e-mail: audyt@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada m.in. za: zamówienia, ewidencję i rozliczenia, windykację opłat dodatkowych, obsługę sekretariatu, zapewnienie zaplecza biurowo – administracyjnego, zapewnienie prawidłowej organizacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Spółce

 

Specjalista ds. Kadr

Urszula Wolska

tel. 55 230 79 00 wew. 27
e-mail: kadry@zkm.elblag.com.pl

Prowadzenie spraw pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia. Wydawanie zaświadczeń i duplikatów dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 

Dyspozytor Spółki

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej

tel: 55 235 55 00


Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

w sobotę w godzinach 10:00 - 13:30

tel: 55 239 37 92

e-mail: cok@zkm.elblag.com.pl

 

 

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Browarnej 90 czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


 Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Kasa przyjmuje wpłaty opłat dodatkowych.

Biuro prowadzi także hurtową sprzedaż biletów jednorazowych dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą. Zamówienia można składać telefonicznie pod nr 55 230 79 00 wew. 26

 

Informujemy, że od 15 kwietnia 2016 r. kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz pracowników zatrudnianych przez ZKM, prowadzić będzie: 
KONSORCJUM W SKŁADZIE: 
SERINUS SP. Z O.O.UL. Makowska 95, 04-307 WARSZAWA;
oraz RR SECURITY GRUPA SP. Z O.O. UL. WARECKA 9/55, 00-034 WARSZAWA.
Jednocześnie informujemy, że ww. Konsorcjum zajmie się także windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. 
 
Adres filii Konsorcjum w składzie: Serinus Sp. z o.o i RR Security Grupa Sp. z o.o.
w Elblągu:
Pl. Dworcowy 1
82-300 Elbląg
Telefon: 793 002 402
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
środa: 9:00 - 17:00