Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa           |             Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu w elbląskiej komunikacji miejskiej - 16 - 22 września 2            |             Od 1.09.2021 - koniec objazdu na liniach nr 15, 16, 22 i 23            |             Od 1.09.2021 - wznowienie funkcjonowania linii nr 5 i korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12            |             Ogłoszenie o pracy            |             BILETOMATY WE WSZYSTKICH AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU


Cennik biletów komunikacji miejskiej w Elblągu

Cennik biletów

Strefa I - miejska, obejmuje terytorium Gminy Miasto Elbląg, oraz terytorium Gminy Elbląg (dotyczy tylko Gronowa Górnego). 

Strefa II – podmiejska, obejmuje terytorium Gminy Elbląg (za wyjątkiem Gronowa Górnego) oraz  terytorium Gminy Milejewo. 

Bilety obowiązujące w strefie II ważne są także w strefie I.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 

Cennik biletów jednorazowych 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I - miejska

Strefa II - podmiejska 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

1

Bilet jednorazowy (umożliwia przejazd wieloma kursami w okresie nie dłuższym niż 60 min. od momentu skasowania)

2,80 zł 

1,40 zł 

4,20 zł 

2,10 zł 

2

Bilet 1-godzinny zakupiony u kierowcy1)

3,00 zł 

1,50 zł 

3

Bilet jednorazowy, podmiejski zakupiony u kierowcy

-

-

4,20 zł 

2,10 zł 

4

Bilet jednorazowy, rodzinny, weekendowy zakupiony u kierowcy2)

1,60 zł/os. 

5

Bilet jednorazowy na linii nocnej zakupiony u kierowcy 

3,20 zł 

1,60 zł 

6

Bilet 24-godzinny zakupiony u kierowcy3)

13,00 zł 

6,50 zł 

7

Bilet grupowy zakupiony u kierowcy4)

2,60 zł/os. 

1,30 zł/os. 

4,00 zł/os. 

2,00 zł/os. 

1) bilet upoważnia do wielokrotnych przejazdów we wszystkich środkach komunikacji miejskiej; bilet traci ważność po 1  godzinie od zakupu; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

2) bilet rodzinny: min. 1  dziecko w wieku do 16 lat i maksymalnie 2  rodziców/opiekunów; ważny w dni w które komunikacja funkcjonuje wg rozkładów sobotnich lub niedzielnych; cena za jeden przejazd, za każdą osobę nieposiadającą uprawnień do przejazdów bezpłatnych; bilet jest ważny pod warunkiem wspólnej podróży wszystkich osób dla których został wykupiony; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

3) bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

4) bilet dla grup 10 i więcej osób; cena za jedną osobę; nie jest ważny na linii nocnej 


Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników EKM 
(w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu) 
promocje nie obowiązują na linii nocnej i dla biletów z bileterki 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2  przystanków5)

2,00 zł 

1,00 zł 

Przejazd jednorazowy przekraczający 2  przystanki 

2,30 zł 

1,15 zł 

4 ,00 zł 

2,00 zł 

Przejazd przesiadkowy w ciągu 20 min. (opłata za drugi przejazd)6)

0,01 zł 

0,01 zł 

5) dotyczy przejazdów od przystanku "0" do maksymalnie 2-go przystanku

6) przejazd następnym pojazdem w ciągu 20 min. od momentu zarejestrowania wyjścia z poprzedniego pojazdu; oba przejazdy muszą się odbywać w strefie I

Cennik biletów promocyjnych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Bilet jednorazowy 

2,30 zł 

1,15 zł 

4,00 zł 

2,00 zł 

Bilet 24-godzinny7)

12,00 zł 

6,00 zł 

7) bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

Cennik za przewóz psa 

Za przewóz psa należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej strefie. Przy płatności EKM uwzględnia się promocje. Opłacie nie podlega przewóz psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej oraz małego zwierzęcia trzymanego na rękach. 


Cennik biletów okresowych

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Bilet imienny 30-dniowy8)

90,00 zł 

45,00 zł 

125,00 zł 

62,50 zł 

Bilet imienny miesięczny9)

80,00 zł 

40,00 zł 

115,00 zł 

57,50 zł 

3

Bilet imienny miesięczny ważny tylko w dni robocze9) 10)

75,00 zł 

37,50 zł 

110,00 zł 

55,00 zł 

Bilet na okaziciela miesięczny9)

125,00 zł 

180,00 zł

Bilet imienny miesięczny wakacyjny dla młodzieży do 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej, w okresie lipiec-sierpień9)

34,00 zł 

Bilet imienny semestralny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09 – 31.01 i 01.02 – 30.06 

180,00 zł 


Bilet imienny  10-dniowy11)

32,00 zł 

16,00 zł 

44,00 zł 

22,00 zł 

Bilet na okaziciela  10-dniowy11)

50,00 zł 

75,00 zł 

10

Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i więcej osób)12)

1,20 zł/os. 

1,50 zł/os. 

11

Bilet imienny miesięczny KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny9)13) 

- 20,00 zł - -

Wszystkie bilety okresowe są ważne na linii nocnej

8) bilet imienny 30-dniowy jest ważny od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni kalendarzowych 

9) bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony

10) bilet ważny tylko w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

11) bilet okresowy 10-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez  kolejnych 10 dni kalendarzowych 

12) sprzedaż biletów grupowych w biurze ZKM na podstawie listy imiennej organizatora kolonii lub zimowiska; przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża opiekuna grupy. 

13) sprzedaż biletu jest prowadzona przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo dziecka w programie Karta Dużej Rodziny wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Cennik biletów okresowych dla uczniów i studentów

szkół i uczelni na terenie Gminy Miasto Elbląg

l.p.

Nazwa biletu

cena

1

Bilet imienny miesięczny  1), 2), 3)

25,00 zł

2

Bilet imienny semestralny na okres 01.09 – 31.01 i 01.02 – 30.06 2), 3)

120,00 zł

1) bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony;

2) bilet ważny jest w obu strefach oraz na linii nocnej;

3) bilet dostępny jest wyłącznie w punktach wskazanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w internetowym serwisie EKM, po uprzedniej aktualizacji danych zapisanych na karcie EKM; aktualizacja może być przeprowadzona w Centrum Obsługi Klienta lub siedzibie Spółki po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej uczęszczanie do placówki zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.


INNE OPŁATY

1. Opłaty dodatkowe

Powód nałożenia opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej

a)  Za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu

50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

b) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

c) Za przewóz psa bez ważnego biletu jednorazowego lub za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu

20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

d) Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu psa oraz w przypadku przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub za przewóz psa oraz opłatę dodatkową w wysokości jak w pkt a) b) i c).

1.2. Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w pkt 1 a), b) i c) obniża się o:

50% jeżeli zostanie ona uiszczona bezpośrednio u kontrolera w pojeździe;

30% jeżeli zostanie ona uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

 

2. Opłaty manipulacyjne

2.1. W przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przejazdu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a także okazania ważnego biletu imiennego okresowego zapisanego na EKM zakupionego przed kontrolą, których nie posiadał podczas przejazdu, pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - umorzeniu. Za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną, o której mowa w pkt 2.3.

2.2. W przypadku umorzenia opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu z innych przyczyn niż określone w pkt 2.1., za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, zwierząt lub za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pobiera się opłatę manipulacyjną, o której mowa w pkt 2.3.

 

2.3. Sposób ustalenia wysokości opłaty manipulacyjnej:

Powód nałożenia opłaty manipulacyjnej

Wysokość opłaty manipulacyjnej

Za czynności związane ze zwrotem należności lub umorzeniem opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

10% opłaty dodatkowej

wyliczonej zgodnie z pkt 1.1 a)

2.4. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się w przypadku anulowania opłat dodatkowych nałożonych sprzecznie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW GRANICZNYCH


Przystanek

Dodatkowy opis

Kierunek

Strefa

NOWAKOWO 

za torami 

w obu kierunkach 

II 

PIASTOWO 

wieś 

w obu kierunkach 

II 

JAGODNIK 

wieś 

w obu kierunkach 

II 

Pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystankach granicznych muszą posiadać bilet zgodny z cennikiem obowiązującym w danej strefie.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.