Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa
           |             Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5            |             Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2021            |             Od 1.04.2021 - uruchomienie linii nr 18 (nowej linii "działkowej")            |             Od 1.03.2021 – korekty rozkładu jazdy na liniach nr 12, 13, 15, 17 i 24            |             Od 1.02.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 1,2,3,4,5 oraz wydłużenie trasy linii nr 17 do pętli Odrodzenia


Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5 Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2021 Od 1.04.2021 - uruchomienie linii nr 18 (nowej linii "działkowej") Od 1.03.2021 – korekty rozkładu jazdy na liniach nr 12, 13, 15, 17 i 24 Od 1.02.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 1,2,3,4,5 oraz wydłużenie trasy linii nr 17 do pętli Odrodzenia

Od 1 stycznia 2016 - zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 9 i zawieszenie funkcjonowania linii nr 23

ZKM w Elblągu informuje, że od 1 stycznia 2016 w rozkładzie jazdy linii nr 9 w dni robocze zostanie zmniejszona liczba kursów wykonywanych po godzinie 16:30. Ponadto, od początku roku zostanie zawieszone funkcjonowanie linii nr 23.

Nowy rozkład jazdy linii nr 9 zostanie umieszczony na przystankach w dniach od 29 do 30 grudnia 2015, a na stronie internetowej ZKM - 31 grudnia 2015. Rozkład jazdy linii nr 9 po zmianach, w formie minutowej:

Rozkład lini nr 9, ODRODZENIA, od 01.01.2016

Rozkład lini nr 9, DWORZEC, od 01.01.2016

Rozkład lini nr 9, Elbląski Park Technologiczny (EPT), od 01.01.2016

Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2016 zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy dla linii tramwajowych. Korekty te będą obejmowały rozkłady w dni wolne, szczególnie  w niedziele, w zakresie kursów wykonywanych w godzinach porannych. Informacje dotyczące tych zmian zostaną podane w osobnym komunikacie.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zostały przygotowane w ramach optymalizacji rozkładów jazdy. Przy ich wprowadzaniu uwzględniono wyniki badań potoków pasażerskich przeprowadzonych w marcu bieżącego roku oraz konieczność racjonalizacji nakładów przeznaczonych na transport zbiorowy w roku 2016.

 

Komentarz do planowanych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w 2016

Wyniki przeprowadzonych w 2015 badań to cenny i jednocześnie obszerny materiał. Przypomnijmy, że tego typu, całościowe badania w elbląskiej komunikacji miejskiej nie były prowadzone przez kilka ostatnich lat.

Wynikało to przede wszystkim z faktu prowadzenia przez miasto rozległych inwestycji w infrastrukturę drogową (remont DW 503 i 504) – prowadzone prace miały ogromny wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w naszym mieście. W tym czasie nastąpiło też wiele zmian nie tylko w układzie komunikacyjnym miasta. Na skutek procesów demograficznych zmniejszyła się liczba mieszkańców miasta - dotyczy to szczególnie liczby dzieci i młodzieży. Jednocześnie wzrosła liczba elbląskich seniorów. W omawianym czasie wzrosła również liczba osób migrujących z Elbląga do większych miast lub poza granice kraju. Tego typu zmiany demograficzne dotyczą zdecydowanej większości polskich miast.

Wyraźnie wzrosła również liczba samochodów osobowych (wzrost tzw. wskaźnika motoryzacji), które stanowią konkurencyjny, w porównaniu do komunikacji miejskiej, środek transportu. Wiele informacji pochodzących z badań potwierdza obserwacje czynione przez ZKM w Elblągu.

Dostrzegane zmiany wymagają podjęcia działań mających na celu racjonalizację funkcjonowania komunikacji miejskiej, ponieważ zmniejszenie liczby pasażerów oznacza zmniejszenie przychodów ze sprzedaży biletów, co wymaga jednoczesnego wzrost poziomu dopłaty z budżetu miasta. ZKM stara się ustawicznie poszukiwać kompromisu pomiędzy możliwościami finansowymi, a potrzebami mieszkańców w zakresie rozkładów jazdy oraz jakości taboru i infrastruktury. Przypomnijmy, że już od zeszłego roku obowiązują wyższe wymagania w zakresie autobusów komunikacji miejskiej, systematycznie prowadzone były kompleksowe remonty wiat przystankowych,  a tylko w 2015 roku pojawiło się   13 nowych konstrukcji (od 2012 roku liczba wiat wzrosła o 51 szt., czyli o ponad 35 %).

Badania potoków pasażerskich przeprowadzone w tym roku potwierdziły m.in że, najbardziej obciążone przystanki komunikacji miejskiej (niezależnie od rodzaju dnia) to:  Dworzec(pętla), Płk Dąbka (Ogólna – przy CH ”Ogrody”) i Plac Słowiański. Podobnie jest z najbardziej obciążonymi liniami - najwięcej pasażerów korzysta z linii tramwajowej nr 4 i autobusowej  nr 7. Są to linie których trasy przebiegają przez centrum miasta, łącząc północne obszary miasta (osiedla mieszkaniowe) z południowymi (dworcami, centrami handlowymi). Natomiast linią na której odnotowano najmniejszą liczbę pasażerów jest linia nr 23. Przypomnijmy, że została ona utworzona w 2014, przede wszystkim na wniosek mieszkańców osiedla Dąbrowa. Wobec konieczności ograniczania kosztów związanych z komunikacją  miejską, od 1 stycznia 2016, funkcjonowanie linii nr 23 zostanie zawieszone. Nieliczni pasażerowie obecnie korzystający z tej linii, będą mieli możliwość korzystania z linii nr 20 (jak to miało miejsce jeszcze przed uruchomieniem linii nr 23).

Pewnym zaskoczeniem w wynikach przeprowadzonych badań, była skala różnicy w liczbie pasażerów pomiędzy dniem roboczym, a sobotą i niedzielą. W dni wolne i świąteczne liczba pasażerów wyraźnie spada, odpowiednio o 46 % w soboty i 66 % w niedziele w stosunku do dni roboczych. Wspomniane, spore różnice są szczególnie widoczne w godzinach porannych i przedpołudniowych. Dlatego ze względu na konieczność dokonania korekt,  zmiany rozkładów jazdy wprowadzane od 1 lutego 2016, obejmą linie tramwajowe właśnie w dni wolne (w szczególności w niedziele) w zakresie kursów porannych.

Poza wyżej wymienionymi zmianami w funkcjonowaniu elbląskiej komunikacji miejskiej w 2016 roku, ostatnią, znaczną jest zapewnienie dojazdu do ul. Żuławskiej. W ostatnim okresie powstało tam wiele nowych przedsiębiorstw i dlatego ZKM postanowił uruchomić – od połowy stycznia 2016r. – kilka kursów przez ul. Żuławską, poprzez modyfikację trasy linii nr 12. Planowane zmiany w przebiegu linii nr 12 spowodują jedynie kilkuminutowe przesunięcia w godzinach odjazdów z poszczególnych przystanków usytuowanych przy ul. Warszawskiej. Szczegółowe informacje w tym zakresie podane zostaną na początku stycznia.

Podsumowując, należy pamiętać, że bardzo często określone grupy  pasażerów mają odmienne oczekiwania wobec rozkładów jazdy, więc muszą  być one dostosowywane do potrzeb większości, uwzględniając  jednakże - tam gdzie jest to tylko możliwe - potrzeby także małych grup. Jest to karkołomne zadanie ponieważ środki jakie można przeznaczyć na funkcjonowanie komunikacji miejskiej są siłą rzeczy ograniczone. Dlatego rozkłady jazdy cały czas ewoluują, ponieważ staramy się wprowadzać do niego kolejne zmiany, które muszą jednocześnie uwzględniać także wcześniejsze uwagi i postulaty pasażerów. Zdarza się, i to dość często, że postulaty które docierają do ZKM od różnych pasażerów, są sprzeczne i wzajemnie się wykluczają.