Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa
           |             Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5            |             Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2021            |             Od 1.04.2021 - uruchomienie linii nr 18 (nowej linii "działkowej")            |             Od 1.03.2021 – korekty rozkładu jazdy na liniach nr 12, 13, 15, 17 i 24            |             Od 1.02.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 1,2,3,4,5 oraz wydłużenie trasy linii nr 17 do pętli Odrodzenia


Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5 Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2021 Od 1.04.2021 - uruchomienie linii nr 18 (nowej linii "działkowej") Od 1.03.2021 – korekty rozkładu jazdy na liniach nr 12, 13, 15, 17 i 24 Od 1.02.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 1,2,3,4,5 oraz wydłużenie trasy linii nr 17 do pętli Odrodzenia

Informacja na temat przetargu na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 21 listopada 2013r. oddaliła odwołania dotyczące wykluczenia z dalszego postępowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. (PKA Sp. z o.o. – oferta złożona na pakiet nr 1) oraz  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. (PKS Sp. z o.o. – oferta złożona na pakiet nr 3). Powodem wykluczenia  była nieprawidłowa forma wniesienia wadium przez wymienionych oferentów.

 

Przypomnijmy, że całe zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety:

  • Pakiet nr 1 – obejmuje linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20;
  • Pakiet nr 2 – obejmuje linie nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31;
  • Pakiet nr 3 – obejmuje linie nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100.

 

Na pakiet nr 1 została złożona tylko jedna oferta (PKA Sp. z o.o.) – która została odrzucona ze względu na nieprawidłową formę wniesienia wadium, co znalazło potwierdzenie w ostatnim orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, wydanym w dniu 21 listopada 2013 r.

W pakiecie nr 2 zostały złożone łącznie 3 oferty:

  • Autobusowych Linii Prywatnych „ALP” Spółka z o.o., której wartość przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia;
  • konsorcjum PKS Sp. z o.o. i PKA Sp. z o.o. – wykluczonych ze względu na nieprawidłową formę wniesienia wadium, o czym orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 października2013r.;
  • Warbus Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – pod względem najważniejszego kryterium, oferta ta została oceniona jako druga w kolejności po ofercie konsorcjum PKA Sp. z o.o. i PKS Sp. z o.o. Oferta ta została przez Zamawiającego ponownie zbadana  a wykonawca wykluczony z dalszego postępowania. Zamawiający uznał, że zawarcie umowy na podstawie tejże oferty, ze względu na uchybienia formalne, mogłoby skutkować unieważnieniem całej umowy.

W pakiecie nr 3 również zostały złożone 3 oferty:

  • Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  Spółka z o.o. – wykluczonego ze względu na nieprawidłową formę wniesienia wadium, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym w dniu 21 listopada 2013 r. wyroku;
  • konsorcjum Dolnośląskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z Meteor Spółka z o.o. z siedzibą w  Jaworznie – którego wartość przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia;
  • Arriva Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu –  spełniająca wszystkie wymogi formalno – prawne postępowania.

 

W kwestii pakietu nr 1, Zamawiający stoi przed wyborem nowego wykonawcy. Wszelkie działania w tej sprawie będą podejmowane po otrzymaniu przez Zamawiającego (ZKM w Elblągu), pisemnego orzeczenia KIO wraz z jego uzasadnieniem.

W przypadku pakietu nr 2, zgodnie z prawem, Warbus  Sp. z o.o. skorzystał z możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozstrzygnięcie odwołania w kwestii pakietu nr 2 spodziewane jest w pierwszej połowie grudnia 2013r. – dopiero po orzeczeniu KIO i stosownie do jego treści, ZKM Spółka z o.o. będzie mógł podjąć dalsze działania.

Natomiast dla pakietu nr 3, w najbliższym czasie spodziewane jest podpisanie umowy na obsługę ośmiu linii autobusowych zawartych w tym pakiecie z Arriva Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.